Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling
och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

Fondens namn, Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades pågåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Från 1991 till 2019 har fonden delat ut ca 160 stipendier till ett värde av ca 13 miljoner kronor. Fonden kommer 2020 att dela ut mellan 500 000 – 600 000 kronor fördelat på minst 5 stipendier. Högsta belopp som en stipendiat kan få är 200 000 kronor. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen har representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden.

Ansökningsprocessen
Deadline 31 januari 2020. Den som erhåller stipendium får meddelande om detta senast den 17 april 2020.
Stipendier delas ut i samband med Riksbyggens Fullmäktige den 8 maj 2020. Därefter redovisas beslut om stipendiaterna på Riksbyggens hemsida. Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i 3 exemplar (1 original och 2 kopior), samt skickas per e-post, senast den 31 januari 2020.

Ansökan insändes till:
Riksbyggens Jubileumsfond, Riksbyggen, 106 18 Stockholm samt dengodastaden@riksbyggen.se