För åttonde gången satsar SSF på flaggskeppsprogrammet Framtidens Forskningsledare (FFL-8). Sedan starten år 2000 har runt 140 framgångsrika forskare medverkat i programmet. Ytterligare 16 unga forskare ges nu möjligheten att delta. Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och får samtidigt en gedigen ledarskapsutbildning.
Målet med programmet är att är att stödja och utveckla unga forskare med en potential att bli framtidens ledare inom akademisk och/eller inom industriell forskning.

Den sökande ska forska inom naturvetenskap, teknik eller medicin och arbeta heltid på ett svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut. Bidraget är främst avsett för att bygga en forskargrupp vid någon av dessa forskningsorganisationer.

Beslut om tilldelning tas i juni 2022, med tidigaste projektstart i augusti 2022.

Fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 073-358 16 74
Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67