Schizofrenifonden och Ingvar Hjalmarssons stipendium för forskning inom psykiatrin inbjuder ansökningar om reseanslag.

Dessa gör det möjligt för doktorander och postdoktorander vid Svenska universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar, att delta i konferenser och kurser, eller andra aktiviteter såsom forskningsutbyte eller besök i labb.

Resan måste rymma ett aktivt deltagande av den ansökande såsom poster, muntlig presentation eller metodarbete.

Schizofrenifonden utbetalar fem stipendier värda SEK 8000 var för resor inom Europa, respektive SEK 14,000 var för övriga länder. Utöver dessa kommer även Ingvar Hjalmarssons stipendium för forskning inom psykiatrin på SEK 10 000 för samma ändamål samt ansökningsförfarande att beviljas.

Läs mer i utlysningen nedan (PDF).