Skrivarstipendiet Hasselbladstiftelsen erbjuder ett skrivarstipendium för naturvetare till Villa Martinson i Jonsered under maj månad.

Ändamålet med stipendiet är att erbjuda möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.

En vistelse i natursköna Jonsered utanför Göteborg under hela maj månad, 2019.

Stipendiet kan sökas av naturvetare, verksamma som lärare/forskare i naturvetenskapanställda vid universitet eller högskolor i Sverige.

Ansökan ska innehålla personuppgifter, befattning, kort cv samt en beskrivning (motivering) av avsikt med vistelsen.
Ansökningsblankett finns ej.

Ansökan ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 decmber 2019 i ett samlat dokument (en pdf-fil).


Skicka ansökan till: stipendium@hasselbladfoundation.org