Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning och Stockholms läns landsting arrangerar den 16 november ett seminarium inom vård och hälsa med fokus på ökad forskningskvalitet.

Seminariet fokuserar på hur vi tillsammans kan utveckla nya former för forskningssamverkan för att på så sätt öka kvaliteten i det vi gör och på bästa sätt möta framtida utmaningar inom vård och hälsa. Dagen är också en möjlighet för dig som inför kommande utlysningar vill knyta kontakter och skapa nya samarbeten mellan akademin och landstinget.

 

Länk till eventet inkl. program:

https://www.su.se/humanvet/om-oss/nyheter/seminarium-hur-kan-nya-samverkansformer-bidra-till-ökad-forskningskvalitet-inom-vård-och-hälsa-1.406306

 

Kontaktperson från Samverkansavdelningen: Pierre Bodin, pierre.bodin@su.se