Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden, det vill säga

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med dess teknologier 
  • Materialforskning och produktionsteknik.

Läs mer