Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Institutet har en egen relativt ny byggnad helt finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW). Tjugo forskare kan tas emot samtidigt; och var och en får ett eget kontor. Bostad ordnas inom gångavstånd. En gång i veckan ordnas ett gemensamt seminarium. Man förväntas närvara vid detta och i den gemensamma lunchen varje dag, i övrigt disponerar forskarna helt sin tid – tanken är att man här i en stimulerande miljö ska få tid att ostört arbeta med sin egen forskning.

Läs mer om institutet på hemsidan.

MMW finansierar fellowships vid STIAS för tillsvidareanställda forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Bidraget för vistelsen täcker flygresa, kost och logi. Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning; det är MMW som nominerar svenska forskare för inbjudan. I regel krävs minst docent- eller professorskompetens, eller motsvarande meritering.

Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer via e-post eller telefon 0733-669169.

För mer information om vistelse vid STIAS kontakta gärna någon av de svenska forskare som varit där, t ex:

UU: Peter Gärdenfors, Maria Ågren

LU: Christopher Edling, Anna Hultgårdh, Lars Larsson, Jan Nilsson, Erik Svensson, Sven Åberg

GU: Bo Rothstein

SU: Thomas Elmqvist (e-post)

UmU: Pernilla Wittung-Stafshede

KI: Patrik Ernfors, Marie Hasselberg, Lucie Laflamme

LinneU: Anders Högsberg