Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Institutet är till stora delar finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW). Tjugo forskare kan tas emot samtidigt, och var och en får ett eget kontor. Bostad ordnas inom gångavstånd. En gång i veckan ordnas ett gemensamt seminarium. Man förväntas närvara vid detta och i den gemensamma lunchen varje dag, i övrigt disponerar forskarna helt sin tid – tanken är att man här i en stimulerande miljö ska få tid att ostört arbeta med sin egen forskning.

KAW och MMW finansierar fellowships vid STIAS för tillsvidareanställda forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. STIAS har öppet ca 15 januari – 15 juni och 15 juli – 1 december. Man kan söka för vistelse 1-3 månader eller mer, gärna en halv eller en hel termin. Bidraget för vistelsen täcker flygresa, kost och logi. Fellowships vid STIAS erhålls efter ansökan; anvisningar finns på institutets hemsida. I regel krävs minst docent- eller professorskompetens, eller motsvarande meritering. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer via e-post eller telefon 0733-669169 för närmare information. Kontakta gärna även någon av de många svenska forskare som vistats vid STIAS; de är förtecknade under Fellows på institutets hemsida – t.ex. Reinette (Oonsie) Biggs, Thomas Elmqvist, Carl Folke, Helen Frowe, Tanja Schult, Aatto Laaksonen, Regina Lindborg eller Berit Olofsson.

Aktuell utlysning

Läs mer om institutet på hemsidan