Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. Stiftelsens tillgångar utgörs främst av aktier i börsnoterade ÅF Pöyry AB. Avkastningen delas ut i form av resestipendier eller anslag till forskning och utveckling främst inom våra kärnområden: Energi, Miljö, Säkerhet, Hållbarhet, Infrastruktur, Nya material, Utveckling av processer och Produkter från förnybara källor. För forskningsaslag och stipendier bedöms ca: 50 miljoner kronor finnas tillgängliga för nya projekt under 2020.

Stiftelsen har sedan 2018 tre olika kategorier för forskare att söka anslag för:

  • Ung forskare
  • Samverkansprojekt mellan akademi/industri
  • Generell forskning

Läs mer här