Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond delar för 60:e året ut forskningsanslag och verksamhetsbidrag till:

  • Forskare inom medicin
  • Forskare inom social och beteendevetenskap

För denna forskargrupp kan även stipendier tilldelas:

  • Social verksamhet

All information, ansökningsblanketter och villkor för anslag/stipendier finns från och med 20 november 2019 på stiftelsens hemsida: www.groschinsky.org Ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda
senast 2020-01-31.