Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till forskningsprojekt om hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. I år finns 12,5 miljoner svenska och 6 miljoner norska kronor att söka. Vi välkomnar särskilt samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Norge. 

I programområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap är årets prioriteringar:

- hästvälfärd
- alternativa behandlingar och andra icke evidensbaserade metoder

I programområde samhällsvetenskap och humaniora är årets prioriteringar:

- hästen som resurs i en hållbar samhällsutveckling
- hästassisterad terapi

Inom området hästassisterad terapi finns dessutom en möjlighet att få finansiering från Ann Kern Godals minnesfond.

Utlysningen genomförs i två steg. I det första steget skickar de sökande in en kortare skiss. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och får möjlighet att skicka in en full ansökan. Steg 2 är öppet 3 september-1 oktober. Beslut tas i december 2018.

Hela utlysningstexten finns på stiftelsens webbplats