Stiftelsen JTI kommer tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning att göra en utlysning för forskningsmedel till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik. Utlysningen kommer att öppna i september och sammanlagt ska 50 miljoner delas ut fram till 2027.


Den första utlysningen ska mynna ut i syntesrapporter inom två områden:

• Svenskt jordbruk måste vara redo: En utlysning för klimat-, miljö- och produktionsutmaningar.
• Tryggad återföring av näringsämnen: En utlysning för cirkularitet/restströmmar.

Stiftelsen JTI kommer att tillsätta en beredningsgrupp med utvalda ledamöter från styrelserna för Stiftelsen JTI och SJMF vilka tillsammans besitter för sektorn relevanta kompetenser. De ska bedöma ansökningarna i denna och kommande utlysningar.

Kontakt:
Christian Nyrén, VD Stiftelsen Lantbruksforskning, christian.nyren@lantbruksforskning.se
Wictoria Bondesson, ordförande JTI, wictoria.bondesson@lrf.se

Mer infomration inom kort på webb.