Tillsammans med Formas har Stiftelsen lantbruksforskning en stor trädgårdssatsning. Den första delen i den satsningen var en utlysning för projekt om integrerat växtskydd inom trädgårdsnäringen. Beslut om medel togs i maj.

Den andra delen handlar om en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion.

Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor och är samfinansierad av trädgårdsnäringen.

 

Läs mer och ansök