Dessa syftar till att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Detta kan gälla t.ex. en idé om en bok, podcast, eller en föreläsningsserie. Behöriga att ansöka är forskare, journalister eller författare.

Läs mer på förlagets webb