Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Under 2010 beviljades anslag på sammanlagt SEK55.2 miljoner.

För ytterligare information, se stiftelsens webbsidor.