Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare finansierar vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som uppgår till två år eller kortare period, maskinell utrustning, tryckbidrag, resestipendium samt för övriga projekt (t.ex. bokprojekt). Under 2016 beviljades anslag till vetenskaplig forskning på sammanlagt 64 miljoner, huvudsakligen till naturvetenskaplig forskning och dessutom inom miljöforskning samt "övrig forskning".

För ytterligare information, se stiftelsens webbsidor.