Stipendierna stöder forskare eller vetenskapliga skriftställare inom statsvetenskap och nationalekonomi. Ansökningar om resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser prioriteras, och i första hand för presentation av uppsatser. Framläggandet av uppsatsen ska styrkas med inbjudan, konferensprogram eller liknande. Doktorander samt forskare på postdoktoral ges företräde.

Läs mer och ansök här