Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär. Vid bedömningen av ansökningar prioriteras forskning som syftar till att förbättra livssituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tillämpad forskning som förbättrar situationen för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn och ungdomar själva är delaktiga. Forskning på hög vetenskaplig nivå som är nyskapande och gäller för hela målgrupper prioriteras.

De utdelade beloppen är sammanlagt cirka 2 miljoner kronor per år, och medel beviljas en gång per år. Bidrag ges i regel till tio till femton projekt med maximalt drygt 200 000 kronor. Bidrag ges för ett år i taget, men fortsättningsbidrag kan ges under maximalt fyra år.

 

Läs mer