Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad tekniskvetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.

 

Ansökan görs via en länk på KSLA:s hemsida, http://www.ksla.se/anslag-stipendier/att-soka-anslagstipendium/skapa-konto/. Registrera ditt konto där och logga in för att kunna skriva in dina uppgifter och lämna bilagor i elektronisk form.

 

Mer information om finns på http://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-1-november/svensk-vaxtnaringsforskning/.