Stiftelsen Ymer-80 har till ändamål att främja vetenskaplig, företrädesvis svensk, polarforskning. Stiftelsen delar ut stipendium till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden.

Preliminärt står totalt cirka 150 000 kronor till förfogande för utdelning.

Ansökan ska insändas senast fredagen den 6 december 2019 till: Stiftelsen Ymer-80, c/o Sven Rudberg, Haghultavägen 13B, 139 34 Värmdö.

För mer info om utlysningen, kriterier och ansökans innehåll, se PDF-filen nedan.