Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrenskraft genom utveckling av internationella relationer. Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Initiation Grants.

Läs mer här