Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning utlyser medel inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

  • stipendier för kortare eller längre postdoc-studier utomlands;
  • stipendier för forskarstuderande för studier utomlands;
  • gästforskarstipendium för framstående utländska forskare att komma till en institution Norge eller Sverige för att stimulera det interna arbetet.

Nästa ansökningstillfälle är i februari 2018, med sista ansökningsdag den 1 mars.

För ansökningsformulär och ytterligare information, se annonstext nedan, besök stiftelsens hemsida eller kontakta Marianne Lindblom via tel. +46 70 375 38 34 eller e-post