Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser följande stipendier för 2019:

 

  1. Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet

Stipendiesumman uppgår till 100 000 kr. Se bilagan för information!

  1. Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning

Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses. Se bilagan för information!

Sista ansökningsdag för båda är 16 november 2018.

  1. Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svensk folkbildning

Som tidigare ges bidrag till tryckning och spridning av skrifter som rör svensk folkbildning. Ansökan kan göras under hela året. Se bilagan för information!

 

Läs mer i de bifogade filerna

 

Föreningens hemsida