Stiftelsen Stockholms Sjukhem har i anslutning till sitt 150-årsjubileum inrättat ett femårigt forskningsprogram för stöd till ”Nyskapande äldrevård”.

I höst sker den första öppna utlysningen och vi välkomnar ansökningar från aktörer verksamma inom området prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på de mest sjuka och sköra äldre. Utlysningen vänder sig till forskare/utvecklare/innovatörer med anknytning till verksamhet inom Stockholms Sjukhem, men även till andra sökande, som nu vill driva projekt i samverkan med kliniker eller andra verksamhetsföreträdare inom Stockholms Sjukhem.

 

Ansökan sker digital via länk som kommer att finnas tillgänglig på Stockholms Sjukhems webbplats.

 

Läs mer i de bifogade filerna.