I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattar ett flertal stipendier. Ett av dessa delas ut av Svenska Akademien, i tre kategorier efter ett rullande schema. Det första stipendiet delades ut 2017 och tilldelades en forskare i litteraturvetenskap. Det andra delades ut 2018 till en skönlitterär författare. När Svenska Akademien nu lyser ut 2019 års stipendium ska det delas ut till en språkvetare.

I bifogad fil kan ni läsa mer om utlysningen och de villkor som gäller.