Ett stipendium täcker hela undervisningsavgiften (ca $44,000); övriga kostnader (ca $15,000) står man för själv.

Läs mer om Augustana College på www.augustana.edu

Anvisningar och ansökan finns på http://sweamfo.se/stipendier/collegestipendium/

Behörighet:

  • Du skall vara svensk medborgare.
  • Du skall ha lägst 18,0 i betygsgenomsnitt från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, teknikprogrammet eller närliggande program, alternativt IB (International Baccalaureate). 
  • Du skall ha behörighet för universitetsstudier till höstterminen 2021.
  • Du kan söka om du går sista året på gymnasiet eller nyligen har tagit din gymnasieexamen.
  • Du bör ej vara äldre än 20 år vid ansökningstillfället.