Fellowship inom preventionsforskning och Projekt inom strålbehandlingsforskning.

Syftet med Fellowship inom preventionsforskning är att främja cancerforskningen inom området primärprevention genom att ge forskare vid svenska institutioner möjlighet att, under tre års tid, ägna sig åt forskning inom detta område.

Fellowship kan sökas för anslag till egen lön motsvarande heltidsforskning, eller på deltid motsvarande 50-70% av heltid där övrig tid kan utgöras av t ex kliniskt arbete, undervisning etc. Ansökningsomgången öppnar den 3 maj 2021 och stänger den 15 juni kl 15:00. 

Syftet med Projekt inom strålbehandlingsforskning är att stimulera forskning kring strålbehandling där forskare kan söka medel för forskningsprojekt inom strålbehandling med särskild inriktning på behandling av cancerpatienter.

Projekten kan också gälla strålbehandling i kombination med andra terapier. Ansökan ska göras av enskild forskare (principal investigator, PI), men kan involvera såväl enskild forskargrupp som större eller mindre konstellationer av forskargrupper vid samma eller olika universitet. Ansökningsomgången öppnar den 3 maj 2021 och stänger den 17 augusti kl 15:00.

Nu har vi även öppnat ansökningsperioden för Projekt, Planeringsgrupp och Forskarmånader för kliniker. Planeringsgrupp är öppen mellan 25 mars 2021 och 29 april 2021 kl 15:00. 

Läs mer på Cancerfondens hemsida