Forskare vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm. Områden med stort behov av forskningsinsatser är hållbar samhällsutveckling, psykisk ohälsa och framtidens hälso- och sjukvård.

Stockholms universitet och Region Stockholm är partners i ett strategiskt samarbete kring forskning, innovation och utbildning. Det innebär bland annat att Region Stockholm finansierar forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Forskare som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan ansöka. Medsökande kan vara anställd vid universitetet eller vid verksamhet som finansieras av Region Stockholm.

Läs mer om utlysningen här