Stockholms universitet medverkar i den av regeringen finansierade försöksverksamheten ULF (Utveckling-Lärande-Forskning).

I höst finns möjlighet att ansöka om medel för praktiknära forskningsprojekt som utarbetats i nära samverkan med skolans huvudmän och lärare och som knyts till verksamheten vid STLS.

Läs mer om utlysningen och ansök här