Naturvårdsverket utlyser nu forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.

Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk.

 

 

Läs mer