Universitetet i Oslo lyser ut en pris fra stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".

 

Besvarelsene vurderes av fagkomitéen for Berit og Peter Wessel Zapffes fond. Prisutdelingen vil bli markert ved en seremoni i løpet av våren 2019.

 

NB! Eneste krav til søker er at han/hun må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.

 

For mer informasjon, se www.mn.uio.no/om/legat-og-stiftelser/zapffe/