Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser följande stipendier för 2020:

  1. Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor.
  2. Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning. Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses.
  3. Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svensk folkbildning. Som tidigare ges bidrag till tryckning och spridning av skrifter som rör svensk folkbildning.

För ytterligare information om respektive utlysning, se webbsidan www.arbetareinstitutet.se och PDF-filerna nedan.