Utlysning av stipendier för forskarstuderande inom folkbildningsforskning

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2020/21 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2020.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77 www.arbetareinstitutet.se