Stiftelsens ändamål

Att främja vetenskaplig forskning och undervisning vid Stockholms universitet inom olika ämnesområden såsom mineralogi, geografi, biologi och arkeologi. Stiftelsen utlyser nu stipendier inom dessa ämnen.
Stipendierna skall utgöra bidrag till forskares, doktoranders och masterstudenters fältarbeten för egen forskning och för presentation av egna forskningsresultat. Bidrag ges också till arrangering av exkursioner och fältkurser, med företräde för verksamheter i Värmland. Bidrag ges även för publicering av forskningsresultat. Bidrag ges ej till levnadsomkostnader. Verksamheten skall genomföras under 2020.

Behöriga att söka

Studerande inom utbildning på mastersnivå och forskarnivå samt lärare och disputerade forskare vid Stockholms universitet inom ovanstående ämnesområden.

Stipendiebelopp 

Beviljade stipendiebelopp uppgår till max 50 000 kronor. Under 2020 är det disponibla beloppet ca 350 000 kronor.

Inlämning av ansökan 

Senast den 4 februari 2020. Bekräftelse på inlämnad ansökan skickas inom en vecka tillsammans med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Ansökan skickas per e-post till bergstroms.stiftelse@gmail.com. Ansökan skickas som en sammanhållen pdf-fil. Alla sidor ska förses med den sökandes namn.

Läs mer i den bifogade utlysningtexten.