Nu finns medel att söka på planeringsområdet inom Vindval etapp IV.

Totalt omfattar utlysningen cirka 15 miljoner kronor.

Energimyndigheten välkomnar projektförslag på planeringsområdet kopplade till en hållbar och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige.

 

Läs mer