Sök forskningsmedel för Vilt, Miljö och Samhälle 

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel för budgetåren 2021-2023 för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. 
Notera att vi välkomnar ansökningar från både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmiljöer. Förmedla gärna information om utlysningen inom hela ert lärosäte. 
Sista ansökningsdag är torsdag den 17 september 2020, klockan 14.00. 

Länk till utlysningen Vilt, Miljö och Samhälle

Utlysning av medel från miljöforskningsanslaget 

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom fyra områden: förorenade sediment, mer hållbar konsumtion, hantering av invasiva främmande arter samt tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet.
Vi välkomnar ansökningar från både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmiljöer. Sista ansökningsdag är måndag den 7 september 2020 kl 14.00.

Länk till utlysningar från miljöforskningsanslaget