Klicka på länk till utlysningsöversikt med önskad bidragsform/tema eller ämnesinriktning nedan för att öppna i webbläsare eller ladda ned PDF-filen.

Månadsöversikter

... utkommer i samband med Avdelningen för forskningsstöds nyhetsbrev 8ggr/år

Årscykeln

... är en översikt över respektive områdes största svenska forskningsfinansiärers utlysningar (årscykeln uppdateras tre gånger per år).

 

Utlysningsöversikt - Profilområden

Utlysningsöversikt - Bidragsform eller tema

Utlysningsöversikt - Ämne

Längst ned på sidan finns den senaste månadsöversikten (i PDF-format) - aktuella och kommande utlysningar av forskningsmedel (alla ämnen och bidragsformer), inkl. löpande utlysningar. Dessa översikter tas fram i samband med våra månatliga nyhetsbrev om forskningsfinansiering; vill du prenumerera, maila till nyhetsbrev@fs.su.se