ÖPPEN UTLYSNING 17 juni - 25 augusti 2020

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Läs mer om utlysningen på Vetenskapsrådets hemsida