Vetenskapsrådet inbjuder ansökningar om bidrag till forskningsmiljöer ur det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Detta bidrar till en långsiktig, högkvalitativ forskning och till kunskapsuppbyggnad inom migration och integration. Miljöer kan fokusera på alla aspekter av migration, migranter och integration, såsom exempelvis:

  • migration av arbetskraft, anhöriga, asylsökande, kvotflyktingar och papperslösa;
  • vad som händer när migranterna anlänt till det nya landet, exempelvis olika former av etablering i samhället och frågor om social sammanhållning;
  • kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, såsom ekonomiska, juridiska, demografiska, medicinska och sociala aspekter;
  • internationella jämförelser;
  • de samhällen som migranterna lämnar och de samhällen de flyttar till;
  • frågor om migranterna själva och deras upplevelser.

Minst två och högst sex forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen från samtliga vetenskapliga discipliner som studerar frågor om migration och integration kan söka. Miljöerna kan med fördel omfatta gränsöverskridande samarbeten.

Bidrag uppgår till mellan SEK 2 miljoner och SEK 3m var under mellan fyra till sex år. Den årliga budgeten är upp till SEK 12m.

Läs mer på VR:s webb