Detta syftar till att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige med hjälp av artificiell intelligens. Projekt kan vara inriktade på prevention av ohälsa, diagnostisk, behandling eller processer och ska resultera i nya produkter och tjänster som kommersialiseras, eller genom förbättrad hälsa eller effektivisering av vård och omsorg. Lösningen ska vara skalbar och möjlig att implementera under projekttiden som är tre år.

Konstellationer av minst två projektparter med expertis inom artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg kan ansöka. Sökande välkomnas från samtliga sektorer. Minst en behovsägare ska ingå som projektpart. Den totala budgeten är SEK 20 miljoner.

Läs mer på Vinnovas webb