Den här utlysningen har som syfte ”att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan”. Huvudsökande är ett universitet som söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet.

 

Vinnova planerar att bevilja max 8 stycken kompetenscentrum. År 1 kan man erhålla max 4 miljoner kronor och år 2-5 max 8 miljoner kronor.

 

Ansökningstiden kan verka lång, men den är tilltagen så att starka konsortium har tid att bildas. Utlysningen är öppen och deadline för ansökningar är 8 januari 2019

 

Mer information finns här

 

Frågor om utlysningen kan besvaras av Vinnova eller av Anna-Karin Tidén, Avdelningen för forskningsstöd