Just nu pågår Svenska institutets utlysning av stipendier för utresande svenska studenter, doktorander, forskare och experter, för vistelser i länderna som ingår i EU:s östliga partnerskap (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) samt Ryssland.

Utlysningen är en del av Visbyprogrammet - ett stipendieprogram för student-, forskar- och expertmobilitet mellan Sverige och programländerna. Programmet bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

 

I denna utlysning kan stipendium sökas i syfte att forska, studera kurser på grund-/masternivå (även för materialinsamling/arkivstudier) eller göra praktik. Stipendium kan också sökas för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller för att utveckla samarbeten i något av programländerna. Sammanlagt tilldelas omkring 40 stipendier årligen inom ramen för denna stödform, med två ansökningsomgångar per år (en i oktober och en i april).

 

Mer information om utlysningen finns på vår hemsida.