På grund av covid-19 flyttar Wallenbergstiftelserna fram de utlysningar som har sista ansökningsdag 1 april till ny deadline den 14 april 2020.

OBS! För vissa Wallenbergstiftelser (KAW, MMW, MAW och BWS) tillämpas intern granskning och prioritering av ansökningar. Inom aktuella utlysningar med sådan pågående internprocess vid SU (gäller nu MMW och MAW) är det endast sökande som prioriterats som kan insända ansökan till resp. stiftelse.

Wallenbergstiftelserna kommer också att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av covid-19. Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.

Läs mer på Wallenbergstiftelsernas hemsida eller hos respektive stiftelse.