Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid svensk vetenskaplig institution.

Svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorn skall ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag), dvs examen är högst fem år gammal (och senast avlagd den 31 december under ansökningsåret). Han/hon får inte ha vistats i Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om utländsk postdoktor vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för utländsk postdoktor kan ej söka för annan postdoktor. Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas.

 

Läs mer