Wenner-Gren Stiftelserna stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.

Aktuella utlysningar med sista ansökningsdag den 1 oktober:

  • postdoktorsstipendium för utbildning i Sverige (för utländska postdoktorer)
  • sabbatsstipendium
  • gästforskarstipendium
  • resestipendium för konferensresor i utlandet
  • anslag för externa symposier

Läs mer här »

 

Informationsdag för unga forskare

Wenner-Gren Stiftelserna inbjuder svenska postdoktorer och unga forskare till en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center (Sveavägen 166) torsdagen den 12 september.

Avsikten är att informera om möjligheter till forskningsfinansiering och diskutera planering av en egen framtida forskningsverksamhet i Sverige. Forskningsfinansiärer som tidigare varit med och presenterat sina program och svarat på frågor är bl.a. Formas, VR, ERC, Forte, Vinnova, SSF, Stint, Riksbankens Jubileumsfond, Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna. Vi kommer även att diskutera karriärplanering och vad man bör tänka på då man etablerar och leder en forskargrupp. Detaljprogram sänds ut ca 2 veckor innan träffen.

Om du önskar delta i Hemvändardagen måste du anmäla dig till Maria Helgöstam senast den 29 augusti, kl. 14:00. Antalet platser är begränsat. Det kostar inget att delta och vi bjuder på lunch.

OBS! Alla föredrag är på svenska.