Stipendier   Ansökningstider
Särskilda stipendier för postdoktoral utbildning (Wenner-Gren Fellows)
  31 januari
Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)  

1 oktober
 

Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
  10 mars
1 oktober
Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)    10 mars
1 oktober
Resestipendier   10 mars
1 oktober