Utlysningar

Coronaviruset och forskningsfinansieringen inkl. utlysningar

Med anledning av utbrottet och åtgärder för att minska spridning av coronavirus har många finansiärer beslutat att flytta fram sista ansökningsdag för nu aktuella utlysningar. Några forskningsfinansiärer har även information om möjlighet att ansöka om uppskjuten projektstart eller förlängd dispositionstid.

Utlysningar

Utlysningsöversikter

Här lägger vi på Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd upp alla nya utlysningsöversikter (under inloggning).

Fler utlysningar

Detta är ett urval av aktuella utlysningar. Information om många fler
utlysningar finns för universitetets forskare i nyhetsbrev från Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att skicka e-post till nyhetsbrev@fs.su.se. I
utlysningsdatabasen Research Professional finns ytterligare tusentals sökbara
utlysningar. 

På våra stipendiesidor kan det också dyka upp utlysningar som riktar sig till forskare. 
 

Utlysningar - Funding calls