Wallenbergstiftelserna

MMW och MAW utlyser projektbidrag 2019

Information till forskare som skriver ansökan om forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential med sista ansökningsdag 1 april 2019 till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

KAW utlyser postdok-program för vistelse vid NTU Singapore, MIT, Broad Institute och Stanford

Sista ansökningsdag: 15 november för MIT, Broad Instiitute och Stanford. OBS! Stiftelsen förlänger ansökningsperioden för det nya programmet "The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowship at Nanyang Technological University (NTU) Singapore". Ansökningsperioden startar: 1 december 2018. Sista ansökningsdag: 1 mars 2019. Utlysningen på KAW:s hemsida kommer att uppdateras.

Nominera till Wallenberg Academy Fellows 2019

Senast den 15 november 2018 kan prefekt/motsv. internt nominera kandidat(er) på särskild nomineringsblankett (Wordfil nedan) via e-post till Leif Järlebark (leif.jarlebark@su.se) vid Avdelningen för forskningsstöd.

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

KAW utlyser projektbidrag 2019

Intern föransökan ska skickas in av huvudsökandes prefekt/motsv.via e-post till Leif Järlebark vid Avdelningen för Forskningsstöd senast den 15 augusti 2018.