Wallenbergstiftelserna

MMW och MAW utlyser projektbidrag 2019

Information till forskare som skriver ansökan om forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential med sista ansökningsdag 1 april 2019 till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

Avdelningen för forskningsstöd

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef

Leif Järlebark, forskningssekr. (stf chef)

Maria Wikse, internationell samordnare

Elisabet Idermark, internationell handl.

Johanna Wiklund, internationell handl.

Jonas Åkerman, forskningssekreterare

Mikko Roos, forskningssekreterare

Lars Emrén, forskningssekreterare

Henrik Aspeborg, forskningssekreterare

Viviana Stechina, forskningssekreterare

Thaïs Machado Borges, forskningssekr.

Anna-Karin Tidén, forskningssekreterare

Emily Dock Åkerman, forskningshandl.

Ana Cordeiro, projektkoordinator

Malin Cederth Wahlström, projektledare

Anne-Christina Stenberg, projektekon.

Christofer Norén J., projektekonom

Sheila Norman Sharma, projektekonom

Daniel Bergvall, projektekonom

Maria Svärd Baker, administratör, ekonomi- och budgetansvarig

Iuliana Domina, assistent

Postadress

Stockholms universitet

Avdelningen för forskningsstöd

106 91 Stockholm

Besöksadress

Universitetsvägen 10 E, plan 6

E-post