"Wallenbergstiftelserna" avser här:

Föransökan

Innan du börjar skriva på din ansökan bör du diskutera med prefekten. Det är prefekten som sänder iväg föransökan till Avdelningen för forskningsstöd; det innefattar att prefekten har att ta ställning till om ansökan är i linje med institutionens forskning/forskningsprofil och om föransökan håller god kvalitet. Föransökan görs på särskild blankett som skickats till berörda prefekter. Blanketten innehåller korta anvisningar för ifyllandet.

Intern prioritering och granskning

Den interna prioriteringsprocessen görs på områdesnivå inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vicerektor för respektive område har utsett en grupp bestående av dekaner/prodekaner/sektionsdekaner som läser och prioriterar föransökningar, dvs gör ett urval utifrån kriterierna för resp. stiftelse och utlysning. Prioriterade sökande får utveckla fullständig ansökan. Stödbrev erhålls efter att ansökan och budgetdokument godkänts.

Handläggningsordning för ansökningar från Stockholms universitet till Wallenbergstiftelserna finns under Styrdokument i Regelboken (där även som PDF).

Ytterligare information läggs kontinuerligt till denna sida och uppdateringar sker löpande.

 

Ansökningstider
         
Stiftelse Utlysning/bidragsform Sista dag för föransökan ... fullständig ansökan Sista ansökningsdag hos stiftelsen
KAW Forskningsprojekt 19 aug 14 nov 1 feb 2020
  Wallenberg Academy Fellows     nästa gång 2021
  WAF förlängning (2015)     2020
  Matematikprogrammet tillämpas ej 15 aug 5 okt 2019
  Wallenberg Scholars     nästa gång 2022
MAW, MMW Forskningsprojekt; MMW - Autonoma system och AI 27 jan tillämpas ej 1 april 2020
BWS Större projekt     1 juni 2020
MAW Program, konstvet. o. arkeologi     1 juni 2020

 

Allmänna frågor ställs till forskningssekreterare Leif Järlebark vid Avdelningen för forskningsstöd, universitetets kontaktperson för Wallenbergstiftelserna. Frågor rörande specifika utlysningar ställs till ansvarig forskningssekreterare: Leif Järlebark och Sofia Irinarchos för KAW samt Mikko Roos för MMW, MAW och BWS.

Budget

Vid fullständig ansökan ska en Wallenberg-budget alltid upprättas och insändas till Avdelningen för forskningsstöd för granskning tillsammans med ansökningshandlingarna. Anvisningar inkl. exempel på budgetdokument finns här nedan. Budgetfrågor ställs till projektekonom Anne Stenberg.

Ladda ned aktuell budgetmall hos respektive Wallenbergstiftelse under Anslagsguide - Blankettarkiv.