Wallenbergstiftelserna

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

KAW utlyser projektbidrag 2020

Sista dag att inkomma med intern föransökan genom huvudsökandes prefekt/motsv. via e-post till Leif Järlebark vid Avdelningen för Forskningsstöd var måndagen den 19 augusti 2019. Intern deadline för föransökningar till nästa ansökningsomgång (KAW 2021) blir hösten 2020.